Misija

Ono što nas pokreće

Gradimo kompetentnije i srećnije društvo kroz lični razvoj deteta i njegove porodice.

O vrtiću

Vrtić “Mali talenti” postoji od 2013. godine i namenjen je deci uzrasta od 1 godine pa do polaska u školu. U okviru pripremnog predškolskog programa, pružamo deci opsežnu i kvalitetnu pripremu za snalaženje i učenje u školi.

Vrtić “Mali Talenti” koristi Montesori pedagogiju uz pomoć koje postižemo samostalnost i individualnost kod dece. Ona podstiče i razvoj fine motorike koja je osnova grafomotorike i drugih složenijih intelektualnih procesa.
Licencirani smo za rad po metodologiji NTC sistema učenja kojim se posebno podstiče razvoj intelektualnih sposobnosti i funkcionalnog učenja.
S velikom kreativnošću deci približavamo svet i budimo njihova čula kroz: muzičke, fizičke, likovne i dramske aktivnosti. Posebno se trudimo oko razvoja govora i razvoja osnovnih matematičkih pojmova. Deca uče engleski i mađarski jezik sa kvalifikovanim nastavnicima i vežbaju sportić sa nastavnikom fizičke kulture.

Posvećeni smo usvajanju zdravih navika kod dece.

Deca svaki dan borave na svežem vazduhu i trudimo se da im što više približimo zdraviju ishranu, posebno biranim obrocima i užinama.
Imamo saradnju sa lekarom, stomatologom, logopedom, pedagogom i učiteljem. Oni nam pomažu u pravilnom usmeravanju razvoja deteta, otkrivanju i ispravljanju eventualnih poteškoća u nekom domenu razvoja.

Poseban kvalitet pružamo kroz individualno praćenje svakog deteta od strane psihologa, u cilju procene sposobnosti deteta i daljeg usmeravanja u radu sa detetom. Radimo na detekciji posebnih sposobnosti koje se kroz dalji rad mogu razviti u talente i darovitosti.
Saradnja sa roditeljima nam je najvažniji faktor u uspešnom radu.

Srećni smo zbog divnih roditelja koji su naši partneri i koji doprinose prijatnoj i porodičnoj atmosferi u našem kolektivu.

Naša priča

Predstavljamo naš način rada, naše vrednosti i program rada sa decom.

Translate »