Misija

Ono što nas pokreće

Gradimo kompetentnije i srećnije društvo kroz lični razvoj deteta i njegove porodice.

O školi brzog čitanja i mudrog učenja

Edukacija o brzom čitanju i mudrom učenju plod je saradnje sa nemačkom kompanijom “DOOR International” i ima za cilj da deci školskog uzrasta pokaže kako da sa manje dosade i utroška vremena postignu bolje rezultate u učenju i školi.

Kursevi koji se nude različitim uzrasnim grupama uče korisnike efikasnim tehnikama učenja. Neke od njih su: tehnike ubrzanog čitanja i boljeg razumevanja pročitanog, tehnike asocijativnih mapa u učenju, različite memorijske tehnike i tehnike koncentracije, kao i tehnike prezentacije gradiva.
Učenici tokom trajanja kursa prolaze kroz niz različitih vežbi i testiranja koja im omogućavaju da prate sopstveni napredak.

Učenici dobijaju specijalizovan radni materijal koji postaje njihovo vlasništvo i omogućava im da i kod kuće usavršavaju stečena znanja.
Nakon bazičnih kurseva postoji mogućnost učešća u našem “Klubu mudrog učenja” koji nudi mogućnost daljeg mentorskog rada sa našim sertifikovanim nastavnicima.

Translate »